Ursula – flickan i finnskogarna (1953)

image_print

Förlaga var romanen Ursula av Jol Strand. Inspelningen ägde rum mellan den 27 mars och 24 september 1952 i Sandrews ateljéer och Nyckelviken i Stockholm samt i Lekvattnet, Frykensjöarna, Vägsjöfors herrgård, Nyskoga, Kollsberg och Fryksände socken, alla belägna i nuvarande Torsby kommun i Värmland. Fotografer var Hilding Bladh och Curt Jonsson, kompositör Charles Redland och klippare Carl-Olov Skeppstedt. Filmen premiärvisades den 2 mars 1953 på biograf Grand i Stockholm och dagen efter på biografen Stjärnan i Torsby.

Handling
Bonddottern Ursula slits mellan viljan att studera och kravet att driva faderns jordbruk vidare.

Rollista
• Eva Stiberg – Ursula, bonddotter
• Birger Malmsten – Hans Halvarsson, Ursulas kusin
• Naima Wifstrand – Mossi, husföreståndarinna på Mäkki
• Olof Bergström – Erik von Holk, jägmästare
• Dagmar Ebbesen – Kersti på Bojgama, torpare
• Artur Rolén – Jöns Virtta, Kerstis man
• Åke Fridell – Kåre Flatten, affärsman
• Sten Lindgren – Karl Persson på Mäkki, Ursulas far
• Arne Källerud – länsman Torsén
• Olof Sandborg – domaren i tingsrätten
• Peter Lindgren – Arne, dräng på Mäkki
• Arne Lindblad – Haikkio, finngubbe
• Carl-Olof Alm – Bengt i bon, handelsbodsföreståndare
• Lissi Alandh – Gerslög, piga på Mäkki
• Arthur Fischer – Karlsson, fjärdingsman
• Harald Emanuelsson – Gösta Stangen i bon
• Wilma Malmlöf – fru Svensson
• Alf Östlund – Svensson, tingsvaktmästare

Allt enligt Wikipedia.
Uppgiftslämnare: Odd Westby

 

Ursula, bonddotter

Eva Stiberg bedrev studier vid Dramatens elevskola 1942 – 1945.
Fick sitt genmbrott som filmskådespelerska år1948 i rollen som Eva i filmen Eva.

Gjorde sedan flera huvudroller på film, t.ex. i Ursula – flickan i finnskogarna (år1953).
Spelade Tjorvens mor i tv-serien och filmerna om Saltkråkan.

Från inspelningen av Ursula.
Mammas faster Signe i Kronhalla, Karin i Kronhalla, Lotta i Pakkalamp, Oskar i Österberg och “okänd”
Lillemor Johansson


“Ursula” Eva Stigberg och två lokala statister
– Alice ve Ivarstorp och Börge!
Elinor Henriksen

Hugo ve Ivarstorp, Oskar i Österberg. Artur på Välta och Jens i Karttorp!
 Elinor Henriksen

 Hugo ve Ivarstorp och Jens i Karttop
Elinor Henriksen‎

Maj i Österberg, Alice ve Ivarstorp och Gunhild ve Kronhalla
Elinor Henriksen

Gunhild =  Gunhild ve Kronhalla.
Bor nu i Säffle heter Olausson.
Alice Jonsson

Bild från digitaltmuseum.se