fig-13

Delområde E

Delområde E

  Lekvattensjön

Området omfattar dalbotten med det medelstora vattnet Lekvattensjön, som är omgiven av varierande vegetation och småskalig jordbruksmark (figur.13).
Landsbruksmarken utgör ett typiskt landskap, och säkerställer öppenhet mot vattnet.
E16 följer östra sidan av vattnet och ansluter området med byn. De öppna fälten runt sjön, tillsammans med tallfurmoarna är viktiga landskapsfunktioner som gör sikten över vattnet och bergen bortom böljande kullar Finnskogen. (Fig.13)

 

 fig-13