fig-20

Finnkulturen och flyttning av Finnkulturcentrum

Finnkulturen och flyttning av Finnkulturcentrum

 

Finnkulturcentrum är ett museum om Finnskogen, ett bibliotek och arkiv som rör hela skogsfinskakulturen. De som besöker utställningen får en erfarenhet av Finnskogens karaktär, inkluderande byggnader, svedjebruk, jakt, fiske, trolldom, språk och musik. För närvarande finns museet i Torsby, men sommaren 2014 öppnas de nya lokalerna i den nedlagda skolan i Lekvattnet (torsby.se 2013).                      

Historiskt sett är det naturligt att Finnkulturcentrum placeras i Finnskogen (Fig. 20).

Flytten av Finnkulturcentrum kommer att stärka Lekvattnet lokalt och ses som ett central nav för Finnskogen. I Lekvattnet är det dålig nätverksanslutning och telefontäckning, och detta ses som ett problem med flytten.

Lokalbefolkningen har olika intressen när det kommer till historien om Finnkulturen. Intervjuade berättade att många är stolta över sina finska rötter, men man tänker inte på det i vardagen. Utveckling av skogfinnarnas historia, kan genom att finnas i Finnskogen, erbjuda en bättre idé och djupare förståelse av kulturen, både för lokalbefolkningen och för turister.

 

 fig-20