Samarbete

Samarbete

Från stadkänslaanalysen fick vi intrycket att det är ett begränsat samarbete mellan de olika aktörerna i Torsby kommun. Ett exempel är att det finns 15 olika fiskekort i kommunen, vilket är opraktiskt för lokalbefolkningen och ett hinder för turismen.

Många tror att nyckeln till att utveckla Lekvattnet samarbete mellan olika aktörer, men detta är svårt att uppnå, eftersom de olika aktörerna ser på varandra som konkurrenter. Ett begrepp som belystes är den “svenska svartsjukan”, vilket kan förklaras av en oförmåga att glädjas av andras framgång.

Ett annat problem byarna i kommunen är ovana med är att de engagerade befolkningen åldras och dör ut, och är därför faller många projekt, uppgifter och kunskaper bort. Det är viktigt att projekt och strategierna är framåtblickande. Att den finns drivkraft och ett kommunalt engagemang. Det finns många Lekvattnet som besitter mycket kunskap till exempel om Finnkulturen, krigshistoria och natur. Tyvärr har många av nyckelpersonerna inställningen att de inte har tillräckligt med kunskap eller inte är nog kunniga i språk för att förmedla detta vidare.