Strategier

fig-31
image_print

 

Strategier

Studien över möjligheter har resulterat i strategier för att göra Lekvattnet till ett attraktivt område för lokalbefolkningen och turister, förutom att ge området en central roll i Finnskogen Natur & Kultur Park. Detta inkluderar både övergripande strategier och strategier för varje delområde.

Överordnade strategier

Strategi:

Gör Lekvattnet till en portal in till Finnskogen Natur&Kultur Park (Fig. 31)

För att göra Lekvattnet attraktivt och ge byn en central roll i parken, måste de resurser som området har att erbjuda användas för att skapa en portal in till regionalparken.

Lekvattnet kan fungera både som en fysisk och som en mental/informativ portal.

Fysiskt kan det bli en stopställe med en tydlig centrumstruktur, och olika aktiviteter och program med anknytning till platsen och finnkulturen. Mentalt blir det en plats där du får information om Finnskogen Natur & Kulturpark; om natur och landskap och om finnkulturen och annan historia. Dessutom kan Lekvattnet ge en smakbit av lokala seder, maträtter och produkter.

fig-31

 Åtgärd

  • Integrering av Finnkulturcentrum både fysiskt Lekvattnet centrum, och i det lokala samhället.
  • Förbereda anslutning till större platser som Oslo, Kongsvinger och Karlstad, och andra regionala parker. Genom att undersöka eE-16 alternativ (Gävle, et. al. 2013), och engagera sig i nätverk.
  • Använda alternativ områden: strategier för att skapa ett tydligt centrum och intressant mellanlandning i Lekvattnet ansluten till omgivande områden, lägga lätta friluftsliv och aktiviteter på skogsbeklädda kullar och stärka kopplingen till Svullrya via Rottnanvattendraget.
  • Utveckla lokala produkter och kedjor associerade Finnekulturen, jordbruk, skogsbruk och landskap.

Underhåll och support

karaktär Lekvattnet och Finnskogen, tillhörande landskapsplanering, kultur och aktiviteter.

Detta genom medvetenhet platsegenskaper, drift och underhåll landskap, fysisk planering etc..

Strategi:

Utnyttja potentialen i “gränslösa” landskapet

Den oändliga” kan vara exotiskt för vissa, och det är en viktig del av Finnskogs identitet.

Genom att lyfta fram och utnyttja den gränslösa, kan man göra området till ett intressant turistmål och stärka samarbetet över gränsen mellan Norge och Sverige.

“It obegränsade” behandlar det fysiska landskapet i Finnskogen där man kan röra sig fritt över gränsen, där Finnskog är organiserad vandringsled.

Den behandlar också den mentala och sociala landskapet där människor på båda sidor av gränsen har fungerat, handlas och socialiserade i alla riktningar oavsett nationalitet.

Under kriget gränsen tydligare, och engagera mycket historia till denna period.

Landskap och geogra3 är uppdelade på den politiska och byråkratisk arena, vilket resulterar i minskad tillgång information om “helheten” i Finnskogen.

Åtgärd

Bruke “gränslösa” som en kvalitet information, marknadsföring och utveckling av turism.

Inklusive information om Finnskogs- och 7-torpsleden, och hållfasthets Lekvattnets relaterade till dessa.

Videreføre och stärka samarbetet mellan aktörer på vardera sidan av gränsen.

Utred möjligheten till en gemensam portal för platsen och landskapsinformation för gränsområdena.

Möjlighet studier har resulterat i strategier för att göra Lekvattnet ett attraktivt område för lokalbefolkningen och turister, förutom att ge området en central roll i Finnskogen Natur & Kultur Park.

Detta omfattar både övergripande strategier och strategier för varje tillfälle område.

Fig. 31 Strategi skissar; en portal för att Finnskogen

Strategi:

Gör centrumet till ett intressant uppehåll med många upplevelser

Åtgärd

  • Synliggör aktiviteter i centrum med hjälp av skyltar med bra information
  • Använda befintliga byggnader för att inhysa andra aktiviteter, såsom övernattning på Karmenkynna och ett trevlig kafé/restaurang som serverar lokala produkter intill mataffären. Hotellåsen är ett potentiellt område för fritidshus i nära anknytning till centrum. ”Paddelrastplats” i centrum, en naturlig mellanlandning för alla kanotister.
  • Synliggör Finnkulturcentrum Skapa ett nav och informationscentrum för besökare. Ge museum och utomhusdelar en ny arkitektonisk utformning som stämmer överens med den roll den har.

Strategi:

Att skapa bra förbindelser till regionalparken och omgivande områden runt Lekvattnet (Fig.   33)

Åtgärd

  • Att sätta upp en stor informationstavla vid Finnkulturcentrum och butik. Ställa upp mindre tavlor runt centrum, som informerar sevärdheter och aktiviteter i området.
  • Erbjud aktiviterer i närområdet. Det kan vara i form av guidade turer till intressanta platser, med bas i centrum.

Se på möjligheter att skapa vandringsleder som knyter ihop kulturmiljöer och landskapet. Det är också viktigt att ha goda relationer till de andra områdena