Strategi: Möjlighetsområde 1

MÖJLIGHETOMRÅDE 1

Lekvattnet centrumVi anser att Lekvattnet centrum bör vara ett inkluderande och livligt centrum, där bådelokalbefolkning och turister kan träffas och uppleva Lekvattnet och Finnkulturen. Tillhandahållande av lokala produkter och en välkomnande och väl fungerande centrum kommer att locka folk att stanna upp och uppleva områdets natur och kultur. Bra skyltning och information också viktigt. Det är attraktioner och sevärdheter i anknytning till centrumsom det är viktigt att informera besökare om.

STRATEGI:

Att skapa ett distinkt centrum med en förbättrad central struktur, som fungerar både för invånare och turister
(Fig. 32)

fig-32

Åtgärder

(Finnkulturcentrum, butik, sjöar och hotellåsen.)

Synliggör centrala Lekvattnet och göra det lättare orientera sig, genom bättre skyltning och borttagning av vegetation. Skapa ett gemensamt område som skapar förbindelse mellan områdena på båda sidor av vägen Finnkulturcentrat och affären.

Andra återkommande element, såsom skugga kan också ge intryck av ett sammanhang.

Minska hastigheten trafiken genom centrum med sänkta hastighetsgränser, smalan av vägen och ge mer utrymme för fotgängare. Vägen i mitten kan också ha en annan beläggning för att markera en förändring i hastighetsmönster.

Lyft centrumet med hjälp av bättre förvaltning och underhåll. Särskilt i områden utanför affären, Finnkulturcentrat och vid ingången till Hembygdsgården. Det kommer att vara viktigt att inte “kläför mycket, men ändå vårda “bygdecharmen.”

Tydliggör ingången till Hembygdsgården från vägen.

 

Åtgärder

 

  • Markera verksamhet i centrum i god information och underteckna användning.
  • Använda befintliga byggnader för att inhysa nya andra aktiviteter som boende i Karmenkynna och ny trevligt Café/restaurang som serverar lokala produkter i anslutning till mataffären. Hotellåsen är ett potentiellt område för stugor i nära anslutning till centrum.Paddlain” i centrum, ett naturligt stopp för alla kanotister.

 

Synliggör Finnkulturcentrat.

 

  • Skapa ett nav och informationscentrum för besökare.
  • Ge Finnskogscentrat och utomhusmiljön en arkitektonisk design som motsvarar den roll den har.

STRATEGI:

Skapa goda förbindelser till regionalparken och omgivande områden
runt Lekvattnet (fig. 33)

fig-33

 

Åtgärder

Erbjud information i centrum om omgivande sevärdheter.

  • Sätt upp en större informationstavla på vid finnkulturcentrat och affären.
  • Sätt upp olika mindre tavlor runt centrum, som informerar om sevärdheter och aktiviteter i området.

Erbjud aktiviterer i omliggande områden.

  •        Kan vara i form av guidade turer till intressanta platser, med början från centrum.
  •        Se på möjligheten att erbjuda vandringsleder med stopp i centrum som kopplar ihop alla kulturmiljöer i området Det är också viktigt med goda förbindelser med de andra områdena i Finnskogen.