Strategi Möjlighetsområde 3

Möjlighetsområde 3

– Finnskogen nordost

Området är lämpligt för besökare med intresse för historia under andra värdskriget, friluftsliv och landskapet.

Från utsiktspunkten på toppen av området kan man se ut över kulturlandskap och skog,

och platsen passar bra till att ge besökarna mer information om Finnskogslandskapet.

Man kan också göra människor mer medvetna om jakt och fiskemöjligheter.

Verksamheten i området kommer att vara mest lämpliga på sommaren, men isfiske kan bli en bra vinteraktivitet.

Strategi:

Skapa ett område för historiska upplevelser och landskapsupplevelser,   och ställa iordning för friluftsliv.

Åtgärd

  • Kartlägga krigsminnen för att vidareutveckla andravärdskrigsturismen.
  • Undersök möjligheten till att skapa en historiestig med utgångspunkt från Lekvattnets centrum, som fortsätter uppöver dalsidan med olika informationstopp på vägen.
  • Information om landskapet vid utsiktspunkter.
    Information om både om Finnskogen och Lekvattnet kan göra människor medvetna om landskapet och vilka kvalitéer det har.
  • Utnyttja friluftsaktiviteter
    Att göra människor medvetna om utomhusaktiviteter som finns i området, me ankknytning till jakt och fiske.
  • Röj upp landskapet där igenväxning skymmer utsikter, speciellet vid utkickstornet..