fig-35

Strategi Möjlighetsområde 4

Möjlighetsområde 4

– Finnskogen sydväst

Detta område kommer sannolikt att locka besökare till Lekvattnet, genom att utnyttja den mångskiftande landskaps och kulturella resurser som finns här.

Genom vidareutveckling av tjänster i Finngårdarna, skapa nya boenden och förbättra skidåkningsverksamheten inom område kan denna verksamhet anpassas till olika användargrupper och användning året runt.

Strategi:  

Ordna för mångsidig   användning, associerad med friluftsliv och kulturminnen från Finnskogskulturen   och andra värdskriget.

Åtgärd

  • För att besökarna ska hitta runt är det viktigt med en bra karta över området, och en uppgradering av skyltar och nätverk av stigar.
  • Etablera nya boendemöjligheter i området. Att erbjuda olika boendesätt för olika besöksgrupper. Leta efter möjligheter att använda Finngården Ritamäki och Kvarntorp för övernattning.

Skapa fler övernattningshyddor (Fig. 35) på platser där besökare rör sig.

Att med hjälp av Torsby längdåkningsverksamhet utveckla längdskidsverksamheten på Rabakkoberg. Detta kan också förbättra den draghundsverksamhet som redan sker i området. Nya skidleder kan etableras i området i anslutningar i till leder som 7-torpsleden, och platser med övernattningsmöjligheter.

Utöka säsongerna så att övernattningsplatser kan utnyttjas större del av året.

Erbjuda flera möjligheter för boende, mat och dryck på Finngårdarna. Koppla övernattningsmöjligheter till olika arrangemang runt Finnkulturen, till exempel Finnskogsdagarna.

Andra värdskriget

Att ge guidning i samband med, flyktingrutten från andra världskriget, och koppla detta till andra liknande minnen i Finnskogen nordost.

 

 fig-35