Finnskogen i ett regionalt perspektiv

fig-02

Finnskogen i ett regionalt perspektiv

Finnskogen (Fig. 2-3) sträcker sig som ett skogsbälte på båda sidor av gränsen mellan Norge och Sverige, respektive i Hedmark län och Värmlands län (Skasdammen, 2000 och Finnskoga). no, 2013).

 

fig-02 fig-03

 

Finnskogen avgränsas av Glomma i väster, Eidskog i söder, Klarälven i öst och Trysil vägen, riksväg 25 norrut (Skasdammen, 2000). Svullrya benämnd Finnskog ens ”huvudstad”, och här hålls Finnskogsfestivalen i tre dagar om året (Finnskogen Natur & Kultur Park, 2013 b). Riksgränsen mellan Norge och Sverige beskrivs som en gata”. 

Förhållandet mellan människor på båda sidor av gränsen är intimt knytet till Finnskogen; de ofta har släktingar på båda sidor, arbetsmiljö, shopping och går ofta på tur på vardera sidan om gränsen. Finnskogen beskrivs som den plats där finsk, norsk och svensk kultur möts (Finnskogen Trekking, 2000).

Översiktsplan för Torsby kommun 2010

I tidigare planer var tänkt att det skulle bli en befolkningsökning i Torsby kommun, men nya siffror visar att befolkningen minskar.
1989
fanns det över 15 000 invånare, vilket minskade till mindre än 12 700 år 2006 Torsby kommuns främsta mål är att få en yngre befolkning år 2015, och har en önskan och vision som den negativa befolkningsutvecklingen kommer vända. (Torsby kommun, 2010)

Olika mål sätts upp för Torsby 2012:

       goda Kommunikation

       flera naturnära, unika och attraktiva boenden

       en ytterligare utvecklad och turism upplevelsenäring

       högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet

       en kommun med starkt varumärke, optimism och en positiv självbild (Torsby kommun 2010)