Föreningsaktiviteter relaterad till Lekvattnet är stor och det finns totalt 14 olika föreningar

  Föreningsaktiviteter relaterad till Lekvattnet är stor och det finns totalt 14 olika föreningar:

       Byalaget

       Hembygdsförening (hembygdsförening)

       Hemgårdsföreningen

       Finnskogsföreningen Kvarntorp Fortlevnad

       Fiskevårdsområdes

       Kapellförsamlingen

       Kojklands VVO

       Ormhöjden Lomsen Vägsamfällighet

       Poptorp VSF

       Skidklubben

       Skytteföreningen

       Socialdemokratiska föreningen

       Snöskoterklubben

       Valkoinen släktförening

(Lekvattnet.nu, 2013 a)