fig-36

Uppsummering

Uppsummering

Detaljnivå

De strategier vi har lagt fram för Lekvattnet är till är att utnyttja potentialen i området, med de resurser och förutsättningar området har. Lekvattnets placering mellan skogsklädda kullar, att det finns ett centrum med viktiga resurser, utan också landskapet runt detta.Genom att sammanknyta landskapet med centrumet, kan Lekvattnet bli en plats där både turister och lokalbefolkning kommer att blomstra och finna meningsfulla aktiviteter och upplevelser.
Att stärka förbindelsen med den regionala parken är också ett viktigt steg i detta sammanhang. Därför valde vi att titta på den totala lösningen för området Lekvattnet, snarare än att gå in i detaljer i Lekvattnet centrum.

Upplevelseindustri med spridningseffekter

Flera av strategierna syftar till att göra Lekvattnet till en mer intressant plats för resenärer och besökare.
Vi vill göra Lekvattnet ett attraktivt turistmål, så detta i sin tur kan ha en positiv inverkan i samhället.
Detta kan generera jobb inom turism och tjänstesektorn och i lokal produktutveckling genom jordbruket.
På den platsen blir mer levande, välkomnande och mer kända i och utanför Finnskogen kan man förhoppningsvis locka till nyinflyttning.

Utmaningar och åtgärder

Strategierna baseras till stor del på de resurser och utmaningar som har uppstått genom landskapsresursanalys.
Några av utmaningarna kräver dock att de ses i ett större sammanhang.
En sådan utmaning är igenväxande jordbruksmark, som förändrar landskapet och förhindrar insyn till gårdar.
En av orsakerna till varför många människor anser detta som problemet kan vara att den gör kontakt mellan människor svagare och föränderlig miljö människor är länkade till.
Igenväxning kan i viss mån “bekämpa” med underhållsåtgärder, men frågan är om man kan möta denna utmaning på andra sätt. Ett svar är att skapa nya sociala arenor där människor kan mötas.

Finnkulturcentrum och andra åtgärder såsom nya café- och paddelrastplatser kan vara nya, informella mötesplatser uppfyller detta behov. Möten mellan människor skapas också genom samverkan i gemensamma projekt. Detta är viktigt tänkande i arbetet med att utveckla Lekvattnet.

Engagemang och samverkan

Ett mål med studien var att undersöka hur Lekvattnet kan vara en viktig del av Finnskogen Natur & Kultur Park. Strategierna är medlen för att förankra parken på den svenska sidan av Finnskogen.

Även i detta sammanhang, är samarbete viktigt. För strategier och åtgärder som skall genomföras med framgång måste aktörerna samarbeta. Detta gäller över gränser, över förvaltningsnivåer och lokalbefolkningen själva.

FIG. 36 Disk med lokalt producerad ost på Finnskogen Ostaffär

fig-36