Sammanfattning

Sammanfattning

Strategier och åtgärder sätter fokus på de karaktärer och egenskaper som finns i Lekvattnet.

Genom att förbättra strukturen i centrumet, och skapa en mötesplats med intressanta upplevelser och aktiviteter skapar vi ett tydligt och levande centrum.

Lekvattnets roll som informationsarena och samlingsplats i Nature & Culture Park, blir ytterligare stärkt genom att koppla ihop Finnkulturcentrumen Svullrya och Lekvattnet.

Genom dessa strategier görs Lekvattnet till ett attraktivt område för både lokalbefolkning och turister, utöver att ge området en central roll i Finnskogen!