fig-04

Studieområde – Lekvattnet

Studieområde Lekvattnet

Lekvattnet (fig. 4) ligger sydväst om Torsby kommun och är en del av Finnskogen Natur & Kulturpark.

 fig-04

Det är ca 270 invånare, och befolkningen är fallande.
De allra flesta är äldre, men i år det har varit två födslar, som anses mycket. (muntlig källa).
Centrumet av Lekvattnet ligger i botten en öppen dal, där floden Rottnan följer dalbotten.
Nära Lekvattnet finns det tre olika naturreservat; MånsOlasberg, Danshallmyren och Ritamäki. MånsOlasberg ligger 18 kilometer väster om Torsby och har en storlek på 73 tunnland. Där finner man spår efter slåtterängar och svedjebruk, vilket tyder på en tidigare mänsklig aktivitet. Naturen är art och en variationsrik, och området gjordes till ett reservat för att bevara och vårda en örtrik, lövrik gran-naturskog, en skogstyp som idag är mycket ovanlig. Det finns en turiststig i MånsOlasberg tre kilometer (länsstyrelse Värmland, 2013b).

Danshallmyren gjordes till ett naturreservat för att bevara vildmarkskaraktären och ett rikt myrkomplex, bestående av naturskog, myrmarker och en speciell biologisk mångfald.
Reservatet ligger fem kilometer väster om Lekvattnet, har en storlek på 543 hektar, och sträcker sig till norska gränsen (Länsstyrelsen Värmland, 2013 a).
Vi har inte gett
MånsOlasberg och Danshallmyren särskild uppmärksamhet i landskapsanalys, men skyddsvärdet kan vara ett problem utvecklingen av området.

Det finns flera Finngårder i och runt Lekvattnet. Den mest kända av dessa gårdar är Ritamäki. År 1993 blev Ritamäki skyddad och nu klassificerad som “Byggnadsminne” och naturreservat (Skasdammen, 2013, s.9). Gården ligger cirka tio kilometer sydväst om Lekvattnet och har en storlek på 18 hektar (Länsstyrelsen i Värmland, 2013 c).
Den är också en del av vandringslederna 7
torsleden och Finnskogsleden.
7
torpedsleden är 8,3 km lång och väl markerad. Det börjar och slutar vid den norra änden av sjö Lomsen.Finnskogsleden är ca 240 kilometer lång och följer gamla historiska vägar (Finnskogleden.com, 2013 b). Den sträcker sig från norr till söder längs gränsen mellan Norge och Sverige. En vandring tar ca två veckor, och det finns några boenden längs vägen (Finnskogleden.com, 2013 a).

I Lekvattnet finns också många krigsminnen förknippade med världskriget, med olika historiska platser (Lekvattnet.nu, 2013 b).
Det finns olika former av kommersiella området, där Skogsindustrin är dominant.
Det finns områden med både tall och gran. Det finns också olika typer av företag. I centrumet finns en livsmedelsaffär även säljer lokalt producerad getost.
Det finns också en verkstad, ett galleri med hantverk, en vävstuga och en frisör.
Söder om Lekvattnet finns Campingen Skoggården.

Verksamheten i området är främst relaterade till förenings och friluftsliv.
Jakt, fiske och förberedelse av den årliga medeltida marknaden är populära evenemang.