Möjlighetsområden

fig-24
image_print

Möjlighetsområden 

Med tanke på landskapsanalys och stadskänsla analysen av området ha vi utpekat fyra funktionsområden (Fig. 24).

Dessa har resurser som kan användas för att göra Lekvattnet till en attraktiv plats för lokalbefolkning och turister, och ger området en central roll i Finnskogen Natur & Kulturpark.

De utvalda områdena är

  • Lekvattnet kärna (område 1)
  • Rottnanvattendraget (område 2)
  • Finnskogen nordost (Area 3)
  • Finnskogen sydväst (område 4).

Vår önskan är att lyfta fram områdets kvaliteter och redogöra för resurser och utmaningar. Detta används sedan för att utveckla strategier för Lekvattnet.

Allmänna resurser och utmaningar

Lekvattnet är relativt centralt för att uppehålls och turistmål, med sitt läge bara 15 mil från Oslo, 12 mil från Karlstad, 4,5 mil från Kongsvinger och 2,5 mil från Torsby.

För Svullrya, norska Finnkulturcentrumet är 3,4 mil (Google, 2013).

Lekvattnet området kan erbjuda en förening av natur-och kulturresurser, ett elementärt utbud av bostadsrelaterade tjänster.

Man kan finna lugnet i ändlösa skogar, bedriva utomhusaktiviteter och vattenaktivitet och uppleva fina natur-och kulturlandskap och lära sig om Finnkulturen och det norsk-svenska gränslandskapet i Finnskogen. Samtidigt som vi möter ett litet landsbygdssamhälle med en hel del sociala evenemang, och näringsliv och service, men som saknar skola och arbetsplatser inom många sektorer.

 

 fig-24