Möjlighetsområde 1

fig-25

Möjlighetsområde 1

     Lekvattnets centrum

Lekvattnet centrum är en del av områdena C, D och E i landskapsanalys och karakteriseras som stads/ bostadshus, dal med Furumo och jordbruk.
Byggnaderna
är utspridda och varieradande med främst träbyggnader.
Här finns det ingen klar centrumstruktur, men kyrkan, den nedlagda skolan (Fig. 25) och närbutiken uppfattas som kärnan.
Sjöar, delar dock centrum i två, där kyrkan fridsamt beläget på södra sidan av bron

E16 går idag rakt igenom mitt och tillfartsväg till området.
Efter uppgradering från Lv239 till E16 kommer standarden på vägen troligen förbättras, men barriäreffekten blir också större. Andra näringar i området är Hembygdsgården Karmenkynna, en gammal bilverkstad, en frisör och snart Finnkulturcentrum.

fig-25

Vegetation och landskapet är omväxlande. Du finner här en blandning av jordbruk med betesmarker, privata trädgårdar och frodig lövvegetation. I mellan allt detta är det morän med spridda tallar erbjuder vandring och utsikt mot Näverbodsjön. I folkmun kallas området på Hotellåsen. Affären, bilverkstaden och Hembygdsgården är populära mötesplatser för lokalbefolkningen. Det finns annars få aktiviteter i centrumet.

Det är flera sjöar vid Lekvattnet centrum som ger område en känsla av öppenhet, men som också delar upp centrumet. Under de senaste åren har utsikten från centrum mot vattnet minskats på grund av brist på förvaltning och igenväxning. Skogsvägar och mindre grusvägar förbinder centrala Lekvattnet med åsar och övriga möjlighetsområden i öster och väster

Resurser

 • Kulturhistoriska erfarenheter Hembygdsgården Karmenkynna och snart på Hitta Kulturcentrum
 • Lokala utomhus med vandring på Hotel Hill, simning och 3sking i sjöar
 • Vackra landskapsupplevelser i centrum; sjöar, løvvegetasjonen (frodighet), öppenhet (rum inramad av kullar), odlingslandskapet
 • Lokala företag; ost butik, vävning, bilverkstad
 • Flera sociala mötesplatser i staden; Hemgården, butik, kyrka, bilverkstad
 • essy center struktur med hinder; E16, Hotell Hill sjöar
 • Nedslitt och kladdigt i centrum
 • Saknade information om sevärdheter och vandring
 • Igenväx av kulturlandskapåterväxt av kulturell
 • Samarbete mellan markägare och föreningar, kommunikation mellan lokalbefolkningen och kommun
 • Dålig infrastruktur och kommunikationsmöjligheter

Utmaningar

 • Stökig centerstruktur med barriärer; E16/Hotellåsen/Sjön
 • Nedslitet och kladdigt i centrum
 • Saknas information om sevärdheter och vandring
 • Igenväxning av kulturlandskap
 • Samarbete mellan markägare och föreningar, kommunikation mellan lokalbefolkningen och kommun
 • Dålig infrastruktur och kommunikationsmöjligheter