fig-26

Möjlighetsområde 2

Möjlighetsområde 2

– Rottnanvattendraget

Möjlighetsområde 2 är älvdalen med början från Svullrya, passerar Lekvattnet centrum och slutar vid Skogsgården, sydväst om Lekvattnet. Området består till största delen områdena F1 och F2, men även områden B1, C, D, E och sluttningar G1 – G4 i landskapsanalysen. Älvdalen följs delvis av E16, och dels av en gropig grusväg. Längs flodlandskap består lokalt av tät vegetation, men också öppna fält med hedar, stränder och våtmarker.

Badplatsen Pägertjärn (Fig. 26) och våtmarker från Rottnemon (Fig. 27) är upplevelserika platser.

Rottnan rinner genom Lekvattnet centrum och längs Lekvattensjön, med gårdar längs dalen sidorna. Rottnan passerar också campingplatsen Skogsgården. Här är det möjligt att hyra en kanot, ha picknick och hyra en stuga eller campa om du vill ha en längre vistelse. 

Resurser

       Möjlighet för fiske, bad, picknick och paddling nerför Rottnan

       Särskilda landskapsupplevelser längs älven: Vatten, skogslandskap; Pägertjärn, Rottnemon, Lekvattensjön och Skogsgården camping

       E16 och skogsväg till Svullrya

       Skogsgården camping, med möjligheter att hyra kanot och boende

Utmaningar

Lite information om älvdalen och dåliga vägar på skogsväg Saknas, ere boende och rastplatser längs med floden

 

 fig-26

fig-27