Möjlighetsområde 3

fig-28

Möjlighetsområde 3

– Finnskogen nordost

Möjlighetsområde 3 ligger i den skogsklädda åsen nordost om Lekvattnet.

Det är en del av fem olika delområden i landskapsanalys, A2, B2, G2, G4 och C, där de flesta av de tillåtna områdena ligger i delområde A2.
Det är en
trädbevuxen dal sida där vegetationen är mosaik präglas landskapet är kuperat.

Vid toppen av dalen finns ett utsiktstorn från andra världskriget (Bild.29) med utsikt ut över dalen och de omgivande bergen.

Grusväg som leder upp till utsiktstornet från centrumet passerar Fäbacken (Fig. 28).

Här är det spridda bosättningar och karakteristiska, torp samt ett odlingslandskap som skiljer sig från andra håll i kommunen.

Runnsjön, som är ett populärt fiskevatten, ligger också i området. Här finns möjligheter till bad och camping. Det är också möjligheter till jakt i området.

Resurser

       många möjligheter för utomhusaktiviteter

       Främst i samband med jakt och fiske av Runnsjön och i skogsområden

       Landskapsupplevelser; vatten, landskap och vyer

       Fler platser relaterade till andra värdskriget

Utmaningar

       Igenväxning av kulturlandskapet

       Saknas informationsskyltartskyltar till spår, bland annat upp till utsiktstornet.

       Finns lite information om området

 

fig-28

fig-29