Möjlighetsområde 4

fig-30
image_print

Möjlighetsområde 4

– Finnskogen sydväst

Möjlighetsområde 4 är beläget i skogsåsen söder om Lekvattnet, och är en del av delområde A1 i landskapsanalysen.

Här finner vi sjön Lomsen, ett känt turistmål, med aktiviteter som bad, fiske och paddling.

Mycket av området är använt för att ridning jakt, plockande av svamp och bär. I detta område finns också några av finnskogen bäst bevarade finngårder.

Finngårdarna finns längs 7-torpsleden, som också är ansluten till Finnskogsleden.

Den mest kända finngården är Ritamäki (fig.0), vilket är klassificerad som “Byggnads minneoch naturreservat. höjderna finns det gott om snö och området används ofta till längdåkning, skoter och hundspannåkande under vintern.

Rabakkoberg, en höjd fem kilometer från Lekvattnet, finns det en skidstuga (Fig.30). Detta är en utsiktspunkt i området och har också värmestuga, omklädningsrum och skidspår.

Fem kilometer väster om Lekvattnet finns naturreservatet Danshallsmyren, med naturskogar och variationsrik myrmark.

Under andra världskriget var det många norrmän som flydde över gränsen i Finnskogen. En flyktingrutt Vingerruta”, gick från Oslo via Kongsvinger fram till Kissalamp, som är en av Finngårdarna i 7-torpsleden (Skasdammen, 2013, s. 10).

 

Resurser

 

       Många möjligheter till natur och landskapsupplevelser; Är ett typiskt finnskogslandskap med böljande kullar och variation mellan myrar, sjöar och skogar.

 

       Möjlighet till att vara ensam i landskapet. Stor potential för utomhusaktiviteter; turande, paddling, simning, fiske, jakt, skidåkning, etc.

 

       Många historiska minnen; Finnskogsleden, 7-torpsleden med Finngårdar och, flyktingrutter från andra världskriget.

 

Utmaningar

 

       Minskad tillgänglighet på grund av dålig vägstandard och brist på skyltar.

 

       Igenväxning av kulturlandskap

 

       Begränsade möjligheter till besök och användning av Finngårdarna

 

fig-30