Stenbron

image_print


Stenbron i Vittjärn

Koordinater (N/E) 6676461 / 367840 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y) 6680391 / 1323163 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (lat/long) N 60° 12′ 12,57″, E 12° 36′ 56,13″ (WGS84)
Visa i Google Maps

Nu finns det en fin plats att fika på bredvid stenbron. 

Vill ni se en vacker stenbro, jag då skall ni åka till Vittjärn,
5 kilometer norr om Lekvattnet.

Åk mot norska gränsen och 500 meter före tullstation hittar ni en alldeles underbar liten stenbro.
– 
stenbron byggdes år 1870.
– 
den ersatte en träbro som byggdes år 1800.

Vid Vittjärns gamla skolhus och Nybo har över Rottnaälven varit en bro sedan sekelskiftet 1700 – 1800. Den första var byggd av trä och låg någon meter nerom den gamla stenbron. Den revs i början av 1870-talet, när stenbron var färdig. Den byggdes åren 1868 – 1870 av byggmästaren och hemlantmätaren Erik Ersson från Stensgård i Fäbacken.
Den har nu övertagits av Lekvattnets Hembygdsförening att bevaras för framtiden, och den kan visa att även förr kunde man bygga starka broar av hembygdens material.

Den nuvarande betongbron byggdes år 1954 av brobyggaren Folke Nilsson från Skåne.

 Tyvärr är Stenbron på väg att rasa ihop.

För några år sedan bildade en grupp som försökte rädda bron, men tyvärr lyckades vi inte få Länsstyrelsen och Torsby kommun att hjälpa oss med att reparera vår bro.
Vi lyckades med att en förstudie genomfördes där det står vad som behöver göras.
Därefter tog det stopp, problemet var att ingen vet vem som äger bron idag och på grund av detta, så gick det inte att gå vidare med att få bron åtgärdad.

Bron får stå där så länge den klarar av att inte falla ihop, därefter är det markägarnas ansvar.
Vi får hoppas på mina vintrar och skonsamma islossningar.
Arbetsgruppen ”Bevara stenbron” i Finnskogen vid Rottnan, Vittjärn

Våra argument för att stenbron bör bevaras

  1. Vid Vittjärns gamla skolhus och Nybo har över Rottnaälven varit en bro sedan sekelskiftet 1700 – 1800. Den första var byggd av trä och låg någon meter nerom den gamla stenbron. Den revs i början av 1870-talet, när stenbron var färdig.
  2. Den byggdes åren 1868 – 1870 av byggmästaren och hemlantmätaren Erik Ersson från Stensgård i Fäbacken. Erik Ersson/Eriksson föddes i Fäbacken 1815. Hans finska släktnamn var Porkainen/Porkka. Föräldrarna var Erik Ersson Porkka och Marit Jönsdotter.
  3. Bron har ett historiskt värde inte minst nu när Finnskogscentrum vill betona även 1800- och 1900 talens historia. Bron var färdvägen till Oslo tills 1954, då en betongbro byggdes.
   Läs våra förlag i bifogade filer
   – Om Lekvattnet och Finnskogen historia.pdf
   – Om Vittjärns stenbro och dess framtida användning inom utvecklingen av verksamheten runt det nya Finnskogscentret.pdf
   I dessa dokument så tar vi upp ett förslag om utvecklandet av upplevelseturism inom Finnskogen, där en av dessa kan vara ett bygdespel om utvandringen där stenbron kan bli en plats i Finnskogen som symboliserar denna utvandring. Andra upplevelses som bör få upplevelsespel är
   – den första invandraren från Savolax.
   – flyktingrutten från Norge till Sverige över Finnskogen
   – flyglottor i utsiktstornet på Fäbacken
   – slåttern vid Ritmäki
   – svedjebränning
   Dessa tankar är ju inte förankrade någonstans än förutom i vår egen arbetsgrupp ”rädda stenbron”, så du bör kanske inte ta med så mycket om det, förutom att stenbron kan bli en viktig del av hur den kan bli en symbol för utvandring, en symbol/ en bro mot den nya världen!
  4.  Den ligger nu väl synlig och tillgänglig från E 16, som är en turistled. Turister stannar ofta för att rasta vid bron, ha en lugn stund och kanske blöta ett drag eller en metmask. Den är också en populär rastplats för de många paddlarna på Rottnaälven.
  5.  Bron har varit använd av Lekvattningar till exempel vid Rottnarajden som ett etappmål med musikanter, dans och grillning. Då har den varit full av folk. Brofester ingår i aktuella planer för brons framtid.
  6. Bron har en lokal historia. Två exempel:

– En gång på 1930-talet skulle en ko transporteras med lastbil. Eftersom det var ett par skarpa kurvor i anslutning till bron, och föraren körde väl fort, så välte kon över broräcket och blev hängande i grimskaftet. Ägaren skar påpassligt av detta, och kon ramlade ned i älven, och kunde föras upp oskadd nedströms. Den vägrade fortsätta med lastbilen.

Under andra världskriget var bron omgiven av betongbunkrar och skyttegravar. Många från olika delar av landet var förlagda här, och en del fann en käresta i Lekvattnet och blev kvar i bygden.

 Bron har klarat sig under lång tid, utan större underhållsarbeten. Och om det bara nu är 2 stenar på 150 år, som nu skall kallas tillbaka efter sina utflykter, så är det kanske den billigaste bron i hela Torsby kommun, om man räknar på underhållskostnader/år?Vilken som helst annan brokonstruktion är dyrare i underhåll/år. Trä, järn, betong…
Arbetsgruppen ”Bevara stenbron” i Finnskogen vid Rottnan, Vittjärn