En berättelse om mannen som byggde stenbron i Vittjärn.

En berättelse om mannen som byggde stenbron i Vittjärn.

Erik Ersson/Eriksson föddes i Fäbacken 1815. Hans finska släktnamn var Porkainen/Porkka. Föräldrarna var Erik Ersson Porkka och Marit Jönsdotter.

I nov 1840 vigdes Erik med Ingeborg Persdotter född 1820 i Östmark. Makarna bode på Bergtorp och får 9 gemensamma barn:

 • Marit f 1843

  Erik f 1846

  Ingeborg f 1848 till USA

  Per f 1851

  Jon f 1854 död 1855

  Karin f 1856 död 1857

  Anders f 1858 död 1858

  Karin f 1859

  Kerstin f 1862

  Jöns f 1840 u.ä moder Lisa Andersdotter Käcköinen.

År 1873 säljer Erik Bergtorp till denne son och fam flyttar till Stensgårds utskog

Erik Eriksson  byggde stenbron i Vittjärn under åren 1868-1870. Deltog vid anläggningen av kyrkbro både i Lekvattnet och Östmark. Var även ordförande i kommunalstämman åren 1872-1875. I en husförhörslängd uppges Erik vara spinnrockssvarvare. Den gode Erik hade många strängar på sin lyra.

Erik avled av ålderdom 1903. Hustrun Ingeborg 1901. De sista åren tillbringade Erik hos sonen Per Eriksson boende på Matteserik/Vestiberg i Fäbacken.
Fam är begravd på Lekvattnets kyrkogård kv 4:335-338.

Enl arkivarie Christina Lech på kommunarkivet finns endast kommunalstämmans protokoll för Lekvattnets socken från år 1869 och beslutet om brobygget har ju tagits tidigare.

Har förgäves sökt ättlingar till Erik Eriksson Porkka.

Källor:

Födelselängd Östmark

Vigsellängd Östmark 1821-1861 p 515

Husförhörslängder

1841-1845 Fäbacken

1851-1855 Fäbacken

1856-1860 Fäbacken

1861-1865 Fäbacken,

1866-1875 Fäbacken (här står att fam flyttat till Stensgårds Utskog)

1876-1880 Stensgårds Utskog

1881-1885 Stensgård

1886-1890 Stensgård

1891-1900 Stensgård (i denna hfl står antecknat att Erik flyttar till sonen Per Eriksson i Westiberg).

Folkräkningen anno 1890 uppger att Erik är ”jordegare och svarfare”.

Ödetorp i Lekvattnet av Jossi

Ulvsjön Fäbacken av Anders Mattsson

Försvunna rökstugor av Herou och Holmdahl

Gravinventering Lekvattnet samt gravbok

Av: Irmgard vè Alfhem