Förstudien om stenbron

image_print

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Beställare

ABF Studiecirkel Bevara Lekvattnets stenbro

Objekt

Stenvalvsbron över Rottnan, (Raä10:1) inom fastigheterna Vittjärn 1:31 och Vittjärn 1:39 i Lekvattnets socken, Torsby kommun, Värmlands län.

Uppdrag

Uppdraget omfattar teknisk förundersökning, skadebesiktning och åtgärdsförslag med kostnadsuppskattning.

Kort byggnadshistorik

En gammal träbro ersattes av en tvåspanns stenvalvsbro år 1870. Stenbron byggdes av Erik Erikson. Bron togs ur trafik år 1954. Kommunen i Torsby tog över skötseln och underhåll av bron från Vägförvaltningen i Värmlands län år 1955. Lagningar av bron före år 1974 är inte dokumenterade. Vid lagningen av bron år 1974 användes betong i injiceringen av mellanstödet och i valven. Då kompletterades också kallmurarna med sten. Murverk under vattenytan åtgärdades inte eftersom det höga vattenståndet hindrade det.

Militära lämningar i närheten av bron understryker vägens och brons betydelse under andra världskriget. De militära lämningarna och stenvalvsbron omfattas av en skötselplan utformad av Länsstyrelsen i Värmland.

 

Rapporten i PDF format

1. rapporten

2. ritning status

3. ritning åtgärder