– Antikvarisk och teknisk bedömning

Antikvarisk och teknisk bedömning

Variationen i storleken och bearbetningsgraden, verktygsspår på stenblocksytorna samt typen av valvkonstruktion är bevarad. Alla dessa detaljer gör att bron upplevs både som äkta och gammal. Bron över Rottnan har behållit sitt antikvarisk-tekniska värde trots tillägg från 1870-1970-talet.

De flesta skadorna på bron kom efter år 1952. De utfallna stenblocken och skolstenarna underminerar murverkens stabilitet.

Båda valven saknar stenblock under och över vattenlinjen vilket gör dem mycket känsliga för vatten- och istryck vid plötsligt islossning.

Man vet inte om betonginjiceringen från år 1974 har stabiliserat bron tillräckligt och om de synliga skadorna på sidomurar och triangelformade utbyggnader är så hotfulla som de ser ut.

Betonginjiceringen skall undersökas över mittstödet och valven för att kunna föreslå relevanta åtgärder.

Brons skydd mot isflak skall rekonstrueras. Sidomurar och murkrön skall repareras i omfattning enligt ritning A1.