Mål för framtida restaturering

Mål för framtida restaturering

Brons statiska verkningssätt säkras genom att:

  • träd och buskar som växer i och nära bron tas bort
  • strandkanten i anslutning till befintliga erosionsskydd kompletteras med stenblock
  • stenblock och skolning kompletteras med sten av samma sort och likadan ytbehandling
  • läggningstekniken anpassas till utförandet i angränsade murverk
  • brons patina skall bevaras