– Skador och brister år 1990

27
image_print

Skador och brister år 1990

Av fotografierna tagna av Olle Thulin framgår att:

På uppströmssidan

Triangelutbyggnaden vid mellanstödet på uppströmssidan är raserat till under vattennivån.

Strandkanten är borteroderad vid det nordvästra och nordöstra erosionsskyddet.

  27