Paddla Rottnan, 12 km

Från Rottnemon vid norska gränsen till Lekvattnet. Smal älv och mindre sjöar i ett böljande landskap med tall- och granskog.