Minnessten Mårbacken


Det är nog inte många som lagt märke till minnesmärket över byggandet av Gräsmarksvägen.
På vänster sida strax söder om Mårbacken mot Gustavsdal.
Texten lyder:
ÅR 1859
BYGDES DENNA WÄG
UNDER
KONUNG CARL D: XV Is REGERINGSÅR
OMBYGGD 1929
( Is betyder nog “första”)
Foto: Marianne Carlsson

Ronny Jansson

Google maps (position via beskrivning och karta)