Rattanolla

“Som utsiktsberg är Rattanolla det mest ryktbara.
Ingen ärlig turist med någorlunda goda fysiska krafter lämnar Lekvattnet utan att genom ett besök å dess topp ha vidgat sina vyer.https://www.lekvattnet.se/hotellasen/arsskrift-1910/

Ratttanolla är

  • en plats som man som Lekvattning en gång bör gå till
  • en topp precis i norra änden av Ormhöjden. Strax sydväst om Poptorp.

Här går vägen till Rattanolla (Dikt)