Moilanstenen

I Rottnan finns det en större sten ovanför Svenbergstorp som kallas Moilanstenen. Stenen ska ha fått sitt namn efter en strykarfinne vid namn Moilainen. Vid mitten av 1600-talet var Moilainen och fiskade i Rottnan tillsammans med skogsfinnen Kailainen som bodde vid sjön Kymmen. De hade sitt läger mellan Lekvattensjön och Näverbodsjön. En kväll överfölls de när de ljustrade lax nedströms i älven, då finnen Hämiläinen från Rundsjön kastade sin yxa mot dem. Yxan missade och träffade ljusstången istället. I skydd av mörkret hoppade finnarna i vattnet och gömde sig bakom stenen. Hämiläinen som varit vägvisare åt norrmän och danskar under Krabbefejden blev senare dödad av Moilainen och finnar från Bogen. Hämiläinen bands fast med vidjor vid en tall vid Lekvattensjön varpå de sköt fast honom vid tallen med fem pilar och lät liket hänga kvar.