Storavens idrottsplats

image_print

Inventering av nedlagda idrottsplatser i Värmland

Värmlands idrottshistoriska sällskap

  • Idrottsplats: Storaven
  • Kommun: Torsby
  • Kommundel: Lekvattnet
  • Vilken/vilka idrotter bedrevs på idrottsplatsen? :  Fotboll och damhandboll
  • Vilken/vilka föreningar använde sig av den? Lekvattnets SK
  • När togs idrottsplatsen i bruk? 1950
  • När lades idrottsplatsen ned? 1970
  • Hur ser/såg idrottsplatsen ut (planer, byggnader, läktare)? Gräs

Uppgiftslämnare: Från John Erikssons bok ”Idrott i Värmland under 100 år”

___________________________________

Foto från Storaven

Foto storaven

Fotbollsplanen Storaven, Lekvattnet år 1939.

Övre rad från vänster: Edit Jonsson i Lillberg(klänningen från Amerika och strumpor liknande fotbollsstrumpor). Elsa Nordkvist i Kuja. Okänd. Greta Jonsson i Lillberg. Aina Nordkvist i Kuja. Allan i Långsjöhöjden. Gösta på Berg. Arvid vid Luken. John Lack. Nikolaus Andersson i Hag.

Främre rad från vänster: Okänd. Frits i Backtorp. Albert Olsson vid Pål. Arvid Johnsson i Lillberg. Okänd. Axel Frithiofsson. Okänd. Karl Olof Björkman på Tomta med studentmössa. Okänd. Okänd

 Uppgiftslämnare: Göran Johnsson Facebook, grupp Lekvattnets vänner