Tjärdalssten ve Kissalamp

Camilla Tikka visar den märkliga inristningen på en sten i Kissalamp. Datum: 220910.
En märklig men tydlig och stor symbol. Det är en stor ring med några lodräta linjer som genomkorsar ringen och sedan sträcker sig vidare ett stycke.
Foto: Anders Mattsson

Stenen ligger ca 10 meter öster om det lilla uthus som finns öster om själva huset

Jag har förstått det som att man tog en stor gjutjärnsgryta, fylld med tjärvedsbitar, vände upp och ner på den över cirkeln, täta runt om med lera runt kanterna så det blev lufttätt, eldade runt om och så rann tjära ut från cirkeln i strecken som bryter igenom. För hushållsbehov med andra ord.
Här är en bild från en bok som jag tror visar principen.

Rickard Zamuhl


Tjärdalen ligger bak huset, tror denna sten är ett bomärke som gjordes av min förfäder
när dom bosatte sej ve Kissalamp
Ulf Gustafsson
Helt rätt Ulf. Bomärke/skyddstecken. Till för att markera att marken var upptagen och skyddade bosättningen från diverse otyg. Jag har också ett likadant tecken på en plats där det absolut inte brändes tjära. Finnskogens magi.
Bodiil Nordquist