Vittjärnsbron

Vid Vittjärns gamla skolhus och Nybo har över Rottnaälven varit en bro sedan sekelskiftet 1700 – 1800. Den första var byggd av trä och låg någon meter nerom den gamla stenbron. Den revs i början av 1870-talet, när stenbron var färdig. Den byggdes åren 1868 – 1870 av byggmästaren och hemlantmätaren Erik Ersson från Stensgård i Fäbacken. Den har nu övertagits av Lekvattnets Hembygdsförening att bevaras för framtiden, och den kan visa att även förr kunde man bygga starka broar av hembygdens material. Den nuvarande bron byggdes år 1954 av brobyggaren Folke Nilsson från Skåne.

bron

Så här beskrivs stenbron hos Riksantikvarieämbetet.

Stenvalvsbro, 35 m l (NNÖ-SSV), 4.5 m br och 3.5 m h.
Två valv, 5br och 2 m h.
Broräcke av grovt plank uppbrutet av 13 resp. 14 stenplintar på vardera sidorna.
Vägbeläggning av grus, lättövertorvad.
Vägbanan är avstängd i vardera änden medelstjärnbalkar och stenplintar.
Älvfåran är stenskodd i kanterna upptill 5 m på ömse sidor av bron.
Kulturminnesskylt uppsatt avRAÄ/Värmlands museum. Enligt skylten är bron uppförd under sent 1800-tal och urtagen ur trafik 1953.