Midsommar 1912

Ur åkertegen spirar
den späda brodden fram
och se, hur Flora virar
sin krans, där nyss han sam
den lilla rännil yster!
Hon lämnat har sitt rum
åt mången Floras syster
som nickar blyg och stum.
O, hör, hur fågeln sjunger
på egen melodi!

Man riktigt känner hunger
att nu få stämma i.
Hör “liri liri” ljuder
den lilla sångarns röst, [
instinkten honom bjuder:
Sjung, innan här blir höst! ,
Hvar finns på hela jorden
en plats mer klädd med prakt
än detta land i Norden,
vår kära barndoms frakt
med sina höga fjällar
och skogens sakta sus
och ljusa sommarkvällar
och vattenströmmars brus!

Marja i Rävtorp