Edvin Jonsson

JONSSON, EDVIN

hemmansägare, född 11/11 1889 i Lekvattnets förs.
Föräldrar: Jon Jonsson och Kerstin, f. Eriksson.
Gift 1919 med Matilda född Eriksson 28/4 1894.
Barn: Ingrid, Erik och Ivan.
Skiftesgodeman samt led av nykterh.-, tax.- och valnämnd.
I Lekvattnets förutv. kommun led. av komm. fullm., barnav,-, hästutt.- och pensionnsnämnd,

Led. av kyrkofullm.

Ur boken Från sockenstämma till storkommun.

Tryckt 1954.


Mellangården Örtjärnshöjden