Hilding Karlsson

image_print

Ur boken Från sockenstämma till storkommun. Tryckt 1954.


Foto från Victor&Sune Larsens samling på Facebooks Torsbysida.
Rätt säker på att det är Hilding Karlsson Övre Tyskila!

Ronny Jansson