Lars Larsson

Lars Larsson. Far till bl.a Lasse i Rönnberg.
Ur boken Från sockenstämma till storkommun. Tryckt 1954.


EM = Emanuel
farfar hette Lars Emanuel.

Lillemor Etna Larsson