Wilhelm Petrus Berglund

Wilhelm Petrus Verglund Vittjärn, Lekvattnet

Född 7 april 1875 i Lekvattnet. Tullstationsföreståndare. Kommunalstämmans ordf. 1922-1928. led. av valnämnden.

Lekvattnets socken.