Lisa Larsson

image_print

Maria Elisabeth (Lisa) Larsson, Ormhöjden, Lekvattnet.
Född i Lekvattnets församling den 18 sept, 1891. Småskollärarinnneexamen i Skara 1911, dispens från folkskollärarinneexamen 1919. Vik. vid Ormhöjdens mindre folkskola h. t. 1911 och ordin, lärarinna därstädes 1912-14 samt vid Kyrkroten småskola 1915-19, vik. vid Ormhöjdens folkskola 1919-20 och ordin. lärarinna därstädes sedan h.t. 1920. Genomgått teol.ped. kurs samt hembygdskurs 1921. Undervisar i slöjd. Sekr. i nykterhetsfören. 1918-23, studieledare i föreningens studiecirkel.

examen