Albin Johnsson

Ur boken Från Sockenstämma till storkommun. Tryckt 1954.