Anton Nordkvist

image_print

Foto: Bodiil Nordquist

Ur boken Från sockenstämma till storkommun. Tryckt 1954