Anton Nordkvist

Foto: Bodin Nordquist

Ur boken Från sockenstämma till storkommun. Tryckt 1954