Einar Isaksson

Ur boken Från sockenstämma till storkommun Värmlands län. Tryckt 1954