Erik Lindow

image_print

Porträttgalleri från Värmland. Tryckt 1933.


 

Sjuttio år.

Förre Tullstationsföreståndaren Eric Lindow, Lekvattnet

En av Lekvattnets mera bemärkta förtroendemän f. d. tullstationsföreståndaren Eric Lindow, Vittjärn, fyller i morgon, fredag, 70 år.
Född i Transtrands församling, Kopparbergs län, kom Lindow i unga år till Göteborg, där han tog värvning vid Göta artilleriregemente. Efter avlagd underofficersexamen tjänstgjorde han inom armen tills han år 1895 vann inträde i tullverket. Hans första tjänstgöring inom detta blev Norra Finnskoga, varefter han år erhöll förordnande vid Vittjärns tullstation Lekvattnet, han tjänstgjorde som tullstationsföreståndare, tills han år 1931 avgick med pension. I kommunens nämnder och styrelser har Lindows krafter mer än andras tagits i anspråk. Skicklig, klartänkt och orädd för den obligatoriska kritiken samt framför allt sparsam med kommunens medel har Lindow välvilligt offrat all Sin lediga tid för kommunens bästa. Ännu Vid 70 års ålder är han vid full vigör och står i egenskap av

kommunalnämndens ordf. den Stabile stöttepelaren för kommunens finanser. Knappast några kommunala befattningar finnas, där ej Lindow år efter har varit verksam. Sedan fullmäktigeinstitutionen infördes år 1928 är han medlem av denna Och tjänstgjorde en fyraårsperiod som dess ordf. Som ledamot i taxeringsnämnden deltog fr.o.m. 1912, tills han för några år sedan på egen begäran avgick. Under en lång rad av år var han revisor för såväl den borgerliga som den kyrkliga kommunens räkenskaper tills han 1919 valdes till ordf. i kommunalnämnden vilken befattning han ännu innehar.

 

Tidningsartikel från 1939.
Oscar Elfstrand