Johan Alfred Åström

Johan Alfred Åström, Framnäs Lekvattnet
Född 15 april 1879 i Lekvattnet. Poststationsföreståndare, telefonföreståndare, förest. för läkemedelsförråd i Lekvattnet.
Lekvattnets socken


Löjtnant Johan Åström vistades under en period i Kongo.
Den 3 februari 1913 flyttade han till Dammen, Lekvattnet från Kongo (Lekvattnet Fsb 1906-1913/EMWEB)
Han gifte sig 1921 med Ester f Jonsson från Rörkullen. De bodde på Framnäs Kälkerud.
Ser inga barn i församlingsbok 1914-1929. Inte heller i mantalslängd 1941.
Uppgiftslämnare: Irmgard Heriksson


Alfred , han som hade posten med sin fru Ester.
Min mormors bror.
Han var vakt på Stocholms slott först så kanske han fick jobbet i Kongo genom kontakter där
Han var i Kongo 13 eller 14 år tror jag .
Catrine Rückert


Alfred Åström Kongo.
Fotoägare L-E Jansson
Irmgard Henriksson

 

Fd löjtnanten i Belgiska Kongoarmén står det på hans gravsten.
Majvor Jansson