Jon Jonsson

image_print

En idealist i hembygden

 – För hembygden –

En av de mest vidsynta och varmhjärtade människor man kan träffa på är hemmansägare Jon Jonsson i Lekvattnet. Och vem i orten känner ej hembygdsvännen och slöjdaren på Rörkullen?
I sitt trevliga hem har han samlat omkring sig del allra vackraste gamla saker samt själv med egen hand tillverkat en hel del prydliga och originella möbler, som man påträffar i varje rum i den gamla gården. Lekvattnets hembygdsförening har av Jon Jonsson erhållit många vackra och värdefulla fornsaker, och den gamla finnstugan Karmenkynna som finnes i hembygdens område, är Jonssons barndomshem.

Släktforskning är något som J. ägnat stort intresse. Det torde knappast i hela Lekvattnet finnas en släkt, vars härstamning Jon Jonsson ej känner till. Själv är Jon Jonsson föd 1863 och gift med en ättling efter den gamla finnen Kisken. Ett bevis på den vördnad J. hyser för sina förfäders minne och dess livsgärning är den här avbildade minnesstenen som reser si mitt i ett av de större stenrösen, som hans förfäder bragt i dagen ur den karga jorden och som ger en så tilltalande prägel åt hela gården. Stenens inskrift lyder: ”Till minne åt förfäderna restes denna sten den 1 augusti 1922 av tacksamma barn.

Jöns 1858
Jon 1863
Kerstin 1869
Lina 1875

I religiöst hänseende är Jonsson frimissionär, men signaturen fann honom ytterst hänsynsfull inför andras, från hans egen avvikande läror. Jonsson är framförallt människa. En dag med denna renhjärtade idealist är som balsam för själen.
Ante L:son Atee


Ur Finnbygdens Julnummer 1927, om Lekvattnetkännaren Jon Jonsson i Norgården, Rörkullen. Han var född 1863 i Mellangården uppå Örtjärnshöjden och var den som reste minnesstenen där. Det var av honom man förvärvade rökstugudelen på Karmenkynna. Till Skansen sålde han en rökstuguria från Rörkullen. Han var sagesman när Nathan Hedin skrev om hans morfars far, urmakaren Jon Jönsson i Södra Lekvattnet.
Oscar Elfstrand