Karl Börjesson


Irmgard Henriksson

Hans familj bodde i lärarbostaden, Kyrkskolan. Börje var bara 2 år när de flyttade till Östmarks skola.
Gunvor Waller