Mats Matsson

Mats Mattsson f.1933 Vittjärn
Victor och Sune Larsens fotstudio Torsby