Olof Olsson

Olof Olsson, Kyrkåsen/ Tomta.
Nämndeman, handlande mm på Kyrkåsen, f. 1853, d. 1919.
Gift 1880 med Maria Olsson f. 1856, d. 1953.
Båda födda i Lekvattnet
Båda begravda på Lekvattnets kyrkogård

Olof Olssons familjegrav, stor sten, Maria är inte nämnd, men äldste sonen Oskar, “e. o hovrättsnotarie”, har en egen liten sten på marken.
Foto och Faktauppgifter: Ingrid Montan