Pavila-Maria och Paul Piltz


Fotot finns på Karmenkynna. Där uppges det vara Pavila-Maja och en ung Paul Nilsson, senare Piltz.
Anders Matsson

Det finns en Maria född 1863 på Svartbäcken som flyttade till Pavila. Paul Piltz var född 1898. Åldersskillnad 35 år.

Irmgard Henriksson