Klappgröt

Klappgröt

  • 1/2 l vatten

  • 1/2 l saft (lingon eller vinbär)

  • 1 dl mannagryn 

  • 1-2 msk potatismjöl 

Beredning: 

  • saft å vatten kokas 

  • 1 dl mannagryn iblandas får kokas 10 min, om den ej är nog tjock göres en redning av potatismjöl å vatten å iblandas 

Nedskrivet av Britta på Sjöbo i slutet av 1940-talet innan hon gifte sig och fortfarande hette Nilsson. 
Hennes föräldrahem var Hedås.
Irmgard Henriksson