Skog, flottning, sågverk och kolmilor

Lekvattnets skogar har intresserat många skogsaktiebolag, enskilda personer och inte minst kyrkoförsamlingar. Många har tjänat pengar på Lekvattnets skogar, och då främst de som tidigt såg värdet av dessa skogar.

Allt började med att träd höggs ned för att bli till hus för gårdens folk och boskap. När sedan lokal sågverk sattes upp vid olika vattendrag, så kunde det byggas finare hus, med hjälp av plank för väggar och golv. 
Sågningen ledde till restprodukter såsom ribb och bakar, och dessa kunde då även användes i lokala kolmilor.

Ribb, är en trävara som är tunnare än 38 millimeter och som understiger ett breddmått på 63 millimeter.Överstigs dessa mått kallas träbiten istället en bräda. Läkt används bland annat som mellanliggare på trähus med stående trä (lockläkt).