Sammanräkning av kvarnar

image_print
Antal Kvarn
1 ​Långsjöhöjden – Kvarnbäcken
2 Sibbila – Kallasbäcken
1 Matlöpen
2 Valpåbäcken
6 Ulvån
Bergtorpkvarnen, Bôrkkvarn, Nilskvarn, Dammkvarn, Bråttorpskvarn, ​Kösskvarn, Nilskvarnen (Flyttad till Karmenkynna)
 1 Käcken – Prästbäcken
 1 ​Håkanstorp – Runnsjöbäcken
 1 ​Käckttorp – Sammelsbäcken
1 ​Sjöbo – Sniptjärnsbäcken
2 ​Lukbäcken
2 Grundån – Sågtorp
3 ​Spettungen – övre, nedre och Pundan
2 ​Eskilsälven – Österberg
2 Pakkalamp, varav en tillhörde Kissalamp
1 ​Bösstjärn tillhörde Österberg
1 ​Lysen
1 ​Fäbrobäcken tillhörde Dele
1 ​Otterbäcken väster om Lomsen
2 ​Granälven en tillhörde Halla och en tillhörde Kronhallsgårdarna
1 ​Granån i Bredsjön

Fornsök

Google maps

33 ​(med reservation för + – några)
vid några kvarnar fanns även stampar för ​vadmall och liknande

Karta med kvarnar och sågar

Om Kvarnar i Lekvattnet från 1805 och framåt.


 

Nedskrivet av: Ulf Dahlén